Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů

Vydělávejte na moderních průmyslových nemovitostech šetrných k životnímu prostředí.

Míříme na výnos kolem 15 % p. a.

K investicím, stejně jako zapojení externího financování, přistupujeme konzervativně. Pečlivě vybíráme aktiva a obchodní partnery – developerské společnosti které zajišťují dlouhodobě stabilní zhodnocení investovaných prostředků.

Za posledních více než dvacet let jsme nacházeli, řídili a rozvíjeli atraktivní investiční příležitosti v komerčních nemovitostech, a to bez ohledu na měnící se ekonomické cykly. Zaměřujeme se výhradně na investice do developmentu kvalitních logistických nemovitostí se stabilním výnosem. Hlavním investičním regionem fondu je střední Evropa, případně další evropské státy.

Kdo se může stát investorem Merity?

Fond je určen kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 ZISIF, kteří jsou zkušenými investory na kapitálovém trhu. Investice by měly tvořit zbytné peněžní prostředky jedince nebo rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) představující omezenou část celkových investic.

Investor musí před uskutečněním vkladu učinit prohlášení, že si je vědom rizik spojených s investováním do daného fondu (zejm. úvěrového rizika, tržního rizika, rizika nedostatečné likvidity atd.) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice. Finanční vklady jsou zamýšleny jako dlouhodobé, jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Specifika FKI

Přemýšlíte, jak jinak investovat než do akcií či dluhopisů? Nákup investiční nemovitosti přináší zajímavou příležitost.

Od klasických podílových fondů se fondy kvalifikovaných investorů (FKI) odlišují tím, že do nich smí investovat pouze tzv. kvalifikovaní investoři, proto může být jejich investiční strategie flexibilnější.

Ze zákona může jedině kvalifikovaný investor investovat do FKI. Kvalifikovaným investorem je přitom ten, kdo investuje:

 Alespoň ekvivalent 125 000 EUR a zároveň potvrdí, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu.

Nejméně 1 milion Kč. V takovém případě je však potřeba, aby administrátor příslušného fondu potvrdil, že investce odpovídá investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem.

O fondu Merity

Regulace FKI

FKI jsou regulovány ČNB a na jejich provoz dohlíží depozitář, banka, která je kromě jiného odpovědná za toky peněz do a z fondu. Volnější legislativa se tedy týká pouze toho, do čeho FKI mohou investovat, jinak je legislativní ochrana investora obdobně silná jako v případě „klasických“ fondů kolektivního investování. 

Potenciál nadstandardní výkonnosti

Unikátní strategie v sobě skrývají možnosti nadstandardních výnosů. Fondy kvalifikovaných investorů jsou i cestou, jak zhodnocovat peněžní prostředky v současném prostředí vysokých úrokových sazeb. 

Minimální vazba na vývoj finančních trhů

Některé FKI díky své značně alternativní povaze nemusí korelovat s vývojem na finančních trzích, což je při sestavování portfolia velice cenná vlastnost. 

Rozmanitost portfolia s uchováním hodnoty

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikaci portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora. 

Informace o fondu

 • POZITIVNÍ CÍLOVÝ TRH

  Kategorie klientů
  - Neprofesionální klient
  - Profesionální klient
  - Způsobilá protistrana

  Znalosti a zkušenosti
  - Pokročilý klient
  - Kvalifikovaný investor

  Schopnost znést ztráty
  - Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací

  Riziková tolerance
  - SRI 6. Vysoký stupeň rizika

  Cíle a potřeby klientů 
  - Růst hodnoty investice
  - Doporčený investiční horiont je min. 5 let

 • UDRŽITELNOST

SFDR
- Článek 6 SFDR. Fond nesleduje udržitelné cíle ani neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti

Udržitelné investice
- NE

Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
- NE

Zaměření na environmentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace
- NE

 • NEGATIVNÍ CÍLOVÝ TRH

Znalosti a zkušenosti 
- Klient nesplňuje požadavky na kvalifikovaného investora.

Schopnost nést ztráty
- Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací

Cíle a potřeby klientů 
- Záruka návratnosti investovaných prostředků

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení